Gói kênh vtvcap viettel

  • Phát sóng gói kênh VTVcab gồm 20 kênh (áp dụng trên truyền hình số 1 chiều và 2 chiều):

STTSố thứ tự kênhTên kênh
1150VTVcab 1 HD – Giải trí TV HD
2151VTVcab 2 – Phim Việt
3152VTVcab 4 – Văn hóa (thử nghiệm)
4153VTVcab 5 HD – E Channel HD
5154VTVcab 6 HD – HayTV HD
6155VTVcab 7 HD – D Drama HD
7156VTVcab 8 – Bi Bi
8157VTVcab 9 – InfoTV
9158VTVcab 10 HD – O2TV HD
10159VTVcab 12 – StyleTV HD
11160VTVcab 15 HD – M Channel HD
12161VTVcab 17 – Yeah1 TV
13162VTVcab 19 – Kênh Phim
14163VTVcab 20 – V Family
15164VTVcab 3 – Thể thao TV
16165VTVcab 3 – Thể thao TV HD
17166VTVcab 16 – Bóng đá TV
18167VTVcab 16 – Bóng đá TV HD
19168Thể thao Tin tức HD
20169VTV cab 21 – Sao TV – Bibi+
  • Lưu ý: Chỉ bổ sung thêm, không làm thay đổi các kênh hiện tại.