Truyền hình adroid Viettel

Truyền hình adroid Viettel Viettel đang triển khai gói truyền hình cực kỳ đặc biệt, gói truyền hình adroid, truyền hình thế hệ mới áp dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thể kỷ 21, chức năng, tốc độ, nội dung vượt trội hơn hẳn các loại truyền hình khác Tính năng đầu box adroid viettel 1. Sử dụng miễn phí gói Dịch vụ Truyền hình gói cước TVNETF, hết 1 năm dừng sử dụng gói TVNETF. KH nếu không đăng ký gói TVNETF sẽ chỉ sử dụng xem được…

Read More